Dane osobowe

  1. Wszelkie dane osobowe powierzone firmie Intro Media s.c. przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka Intro Media s.c. Karolina Hucz Agnieszka Kaczor- Tykierko z siedzibą w Brzeziej Łące (55-093). ul. Truskawkowa 13, Kiełczów, NIP 897 175 90 51, REGON: 021166796, zwanej dalej Intro Media s.c.
  2. Intro Media s.c., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.
  3. Intro Media s.c.nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.
  4. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez Intro Media s.c. wyłącznie w poniższych celach:
  • wysyłki materiałów prasowych, wizerunkowych (PR) oraz informacyjnych ,
  • wysyłki zaproszeń/ informacji na temat organizowanych wydarzeń.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przesyłania powyższych informacji.

6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w INTRO MEDIA s.c. jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: daneosobowe@intro.media.pl.

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres realizowania przez Intro Media s.c. zadań wypływających z wpisu do CEiDG. Wraz z zaprzestaniem działań firmy Intro Media s.c. nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom ani osobom prywatnym

 

Cookies (Ciasteczka)

  1. Strona www Intro Media s.c. wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.
  2. Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych.
  3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

 

Statystyki

Do analizy statystyk www używamy narzędzi udostępnionych przez Google.

Partnerzy

Intro Media s.c. nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na naszych stronach, jak i tych, które umieszczają linki kierujące do nas.